Aftale om vaccination for lungebetændelse

Regionsrådet yder gratis vaccination mod pneumokokker til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler

FRA d. 15/6 2020 udvides tilbuddet om gratis Pneumokok vaccine til at gælde alle patienter over 65 år 

 • Alle beboere på plejehjem og i plejeboliger.
 • Personer, der er 65 år eller ældre – og som efter en lægelig vurdering har 
  • a) Personer med kroniske lungesygdomme.
  • b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
  • c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  • d) Personer med kroniske leversygdomme.
  • e) Personer med kroniske nyresygdomme.
 • Personer (uanset alder)som efter en lægelig vurdering har
  • a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
  • b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
  • c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  • d) Personer med liquorlækage.
  • e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  • f) Personer med Cochlear implantation.
  • g) Personer med stamcelletransplantation.
  • h) Personer med organtransplantation.
 • Personer < 18 år og som efter en lægelig vurdering har
  • a) Personer med cyanotiske hjertesgydomme.
  • b) Personer med hjerteinsufficiens.
  • c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  • d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
  • e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).
  • f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
  • g) Personer med nefrotisk syndrom.
  • h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 •  Personer (uanset alder)som efter en lægelig vurdering har
  • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.
 • Til foråret 2021 forventes at kunne vaccinere øvrige risikogrupper, eks. personer under 65 år med kronisk sygdom (diabetes, astma, atrieflimmer osv)