Tid samme dag

Klinikkens læger er overgået til nyt bestillingssystem ”Tid samme dag”, det gør vi for at øge vores tilgængelighed og nedbringe ventetiden. Desuden vil vi på den måde forsøge at nedsætte risikoen for smitte af Corona-virus, da vi fortsat ikke ser patienter i lægehuset, der har luftvejssymptomer, hoste, feber, influenza-symptomer og halssmerter.

Ved tid samme dag findes der to forskellige typer af tider, henholdsvis planlagte tider og “tid samme dag”.

Dvs. du skal kontakte os dén dag, du ønsker at komme til læge, så får du en tid samme dag. Det gælder både akutte og ikke-akutte problemstillinger. Øvrige henvendelser, eks. receptfornyelser bedes foretages mellem kl. 9.15 og kl. 12.00.

Du kan bestille tid hos lægen ved at ringe mellem kl. 08.00 – 09.00, så er du garanteret en tid samme dag. Hvis du ringer efter kl. 9.15, vil vi fortsat stræbe efter at kunne tilbyde dig en tid samme dag, dog kan vi ikke sikre det.

Der vil være enkelte dage hvor der grundet sygdom, ferie eller andet er lavere bemanding i klinikken og da kan vi være nødsaget til at udskyde tidsbestillingen til en anden dage.

Tiderne ligger alle dage ml 9.15-15.15, og er af 10-15 minutters varighed.

Der kan ikke bookes to tider i forlængelse af hinanden.  Konsultationen er velegnet til én problematik.

  1. PLANLAGTE TIDER
    Følgende tider skal bestilles på forhånd ved telefonisk kontakt (kan IKKE bookes online):

Børneundersøgelser og vaccinationer

Graviditetsundersøgelser

Store kommunale attester (helbred- og rehabiliteringsattest)

Samtaleforløb

Årskontroller ved kroniske sygdomme (f.eks. sukkersyge, KOL, hjertekarsygdom)

Tolkesamtaler eller ved behov for Flextrafik

Tider hos sygeplejersker og jordemoder kan som hidtil bestilles via hjemmesiden og telefonisk (f.eks. blodprøver, øreskylning, vaccination, injektion, INR, blodtrykskontrol, sårkontrol).

 

  1. TID SAMME DAG
    Tid samme dag er til alle symptomer eller problemstillinger, der ikke kommer under “planlagte tider” (se ovenover) -Det er altså alt andet der kræver en lægevurdering.
    Dette inkluderer ligeledes opfølgning på blodprøver (ikke årsbesøg) eller svar på andre undersøgelse.